Reference

Cesta d.d.

Radovi na dionicama

Goričan - Zagreb

Zagreb - Split

Zagreb - Rijeka

Macelj - Zagreb

Radovi za potrebe šljunčara

Radovi u kamenolomu

Sve vrste većih iskopa

PZC Varaždin

Kooperantski ugovor 5 godina za redom

Ugovor čišćenja snijega

Parkovi d.d.

Ugovor o proširenju gradskog groblja Varaždin - Pješačke staze

Ugovor o izvođenju revitalizacije starog dijela Varaždinskog groblja

Ugovor o izvođenju radova

Ugovor o obavljanju usluga prijevoza i iskopa

CBB Gradnja

Ugovor o izvođenju radova na građevini "VELPRO" centra

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Ugovor 5 godina za redom

VII Osnovna škola Varaždin

Ugovor o izvođenju radova

Perutnina Ptuj - PIPO

Uređenje kruga tvornice

Grad Varaždin

Grad Ludbreg

Tegra d.d.

Izgradnja rotora na državnoj cesti za potrebe programa "Betterment"

AB Gradnja d.o.o.

Ugovor o izvođenju radova na proširenju „BAUMAX-X“ Varaždin

ELKOM d.o.o.

Ugovor o podizvođenju radova „AVENUE MALL OSIJEK“

Rušenje tvornice Bobić

ELKOM IVANEC d.o.o.

Ugovor o podizvođenju na radovima kanalizacije i vanjskog uređenja hotela Lone i hotela Eden

AUTO BLAŽI d.o.o.

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na fotonaponskom postrojenju sunčane elektrane

MARLEX INVEST d.o.o.

Ugovor o izvođenju pripremnih i zemljanih radova (iskopi podruma za stambene zgrade,postava kanalizacije i uređenje okoliša)

COLAS Hrvatska d.d.

Ugovor o uređenju prometnica:Kučan Marof, Novi Marof, Mađarevo